Samenstelling Wijkraad

De Wijkraad bestaat op dit moment uit de volgende vrijwiligers:

Gerrine Fernhout – Voorzitter
Jorn Boeijen – Penningmeester
Noëlle van Wijgerden – Communicatie
Bart Leijten – Secretaris
Paul Busker – Algemeen Lid
Olliver – Lid op 4 poten

Jos Meerssman is gebiedsregisseur van de gemeente Zaltbommel. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0418 of 06 29 46 92 09 en per e-mail ameerssman@zaltbommel.nl.

Henny Lever is de Gebiedsconciërge van de binnenstad. Hij is de oren en ogen van de gemeente in de binnenstad. Hij is o.a. verantwoordelijk voor het ‘veilig, schoon en heel’ houden van het openbaar gebied in de binnenstad. Daarnaast houdt hij toezicht op kleine civieltechnische- en groenwerkzaamheden in de binnenstad die door derden uitgevoerd worden.