Samenstelling Wijkraad

De Wijkraad bestaat op dit moment uit de volgende vrijwiligers:

Gerrine Fernhout – Voorzitter
Anton Klijmij – Penningmeester
Noëlle van Wijgerden – Communicatie
Roberto Hoeppe – Lid
Paul Busker – Lid
Olliver – Hond

Esther Jansen is de Wijkcoördinator Binnenstad vanuit de gemeente.

Tet van Malsen is de Gebiedsconciërge van de binnenstad. Hij is de oren en ogen van de gemeente in de binnenstad. Hij is o.a. verantwoordelijk voor het ‘veilig, schoon en heel’ houden van het openbaar gebied in de binnenstad. Daarnaast houdt hij toezicht op kleine civieltechnische- en groenwerkzaamheden in de binnenstad die door derden uitgevoerd worden.